Garantia i normativa

CONDICIONS GENERALS DE GARANTIA

Els equips Tinyloc tenen una garantia de dos anys a partir de la data de compra per part de l'usuari. En el cas que les bateries siguin del tipus recarregables, aquestes només tenen 1 any de garantia.

La garantia cobreix els defectes de fàbrica dels seus components i els de mà d'obra, sempre que l'ús del producte per part de l'usuari hagi estat l'adequat. Quan la compra ha estat feta a través del lloc web www.tinyloc.com, el comprador disposa de 15 dies de prova del producte des del moment del seu lliurament per poder fer una devolució. En cas de canvi o reemborsament, s’haurà de retornar el producte nou dins del seu embalatge original amb tots els seus accessoris, manuals d’instrucció i documentació. Per a la seva recollida, contacti amb el nostre servei post-venda. El reemborsament es farà de la mateixa manera que s’hagi fet el pagament de la compra. Per la resta de casos, s’aplicarà la normativa vigent de cada país o garanties del venedor.

Qualsevol intervenció efectuada en fàbrica als equips Tinyloc en un temps inferior als 24 mesos, no perllonga en cap cas la garantia original. La garantia de les reparacions és de 6 mesos pel mateix tipus d'avaria.

La garantia NO COBREIX EN CAP CAS:

  • La pèrdua d'un component del producte.
  • Danys causats a l'equip pel mateix animal.
  • Un accident, una mala utilització de l'equip o negligència en el seu ús per part de l'usuari .
  • Una manipulació o alteració del muntatge de l'equip.
  • En el cas que l'equip no sigui estanc, danys causats per la presència d'humitat o aigua en els components interns.
  • Problemes causats per agents externs : catàstrofe natural , incendi , xoc , inundació , raig ...
  • Transport dels equips sense la protecció adequada .

LES CONDICIONS GENERALS DE GARANTIA NOMÉS SERAN D'APLICACIÓ SI ELS PRODUCTES AVARIATS ES LLIUREN A FÀBRICA ACOMPANYATS DE LA FACTURA CORRESPONENT ON S'INCLOGUI EL NOMBRE DE SÈRIE.

Per tal d'oferir un millor servei tècnic, us aconsellem adjunteu una nota explicativa amb els detalls de l'avaria o les anomalies observades en el funcionament de l'equip. Reviseu abans el correcte funcionament amb el manual d'instruccions .

Contacta'ns

Contacte
Localització

Ajuda

Notícies
Faq